Espai Obert

C/. Sant Pere, 20A

E-07012 Palma de Mallorca

_____________________________